Logga in | Registrera

Krishantering & psykologisk trygghet

Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , Etikett:

Krishantering och psykologisk trygghet

Plötsliga, oväntade och kritiska händelser kan drabba vilken organisation som helst. När det händer ställs det krav på verksamhetens krisberedskap och förmåga till krishantering. Hur kan du som ansvarig möta personalens reaktioner på ett professionellt sätt, såväl i ett akut krisläge som i efterförloppet? Det kan vara krisbeteenden, oro för framtiden eller att i värsta fall att sörja en bortgången kollega. Goda förberedelser, handlingsplaner och kunskap om vanliga krisreaktioner skapar en trygg bas för att effektivt och medmänskligt kunna möta de utmaningar en kris medför.

Psykologisk trygghet har visat sig vara ett av de absolut viktigaste kriterierna för att skapa innovativa och lärande organisationer och företag. I kurskonceptet ingår betydelsen av psykologisk trygghet såväl vid krishändelser som i den vardagliga verksamheten.

Kursens innehåll
Krishantering omfattar kunskap och praktiska råd om hur krisberedskap skapas i organisationer och företag. Från varför vi människor reagerar så olika på allvarliga händelser till planering, skapande av handlingsplaner, utbildning och övning.

Psykologisk trygghet är ett begrepp som under 20 år utvecklats genom forskning. Det innebär ett gruppklimat med öppen kommunikation och tillit. I en psykologiskt trygg arbetsgrupp är inte rädsla ett hinder för att dela med sig av upplevelser, känslor, tankar, idéer och konkreta förslag och även misstag. Detta gynnar såväl gruppens förmåga att hantera olika sorters kriser som dess förmåga till lärande och innovativ kreativitet.

Metodiken består i korta föreläsningar omväxlande med gruppdiskussioner och enkla uppgifter och övningar.  Syftet är att deltagarna redan under kursdagen kan börja relatera kunskapen till sin egen verksamhet och kanske se vad som kan, och behöver göras.

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om krishantering och psykologisk trygghet samt några konkreta verktyg för att arbeta med att utveckla dessa. På längre sikt är målet att kursdeltagarnas företag och verksamheter skall ha en bra krisberedskap och kunskaper om vad begreppet psykologisk trygghet står för och hur den kan utvecklas.

Punkter ur programmet:

  • Kriskunskap och krisorganisation
  • Ledarskap i kris
  • Kriskommunikation och bemötande
  • Handlingsplaner, utbildning och övning
  • Psykologisk trygghet

Detta ingår i alla våra kurser:

Vi genomför en förstudie för att du ska få svar på just dina frågor
Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
Utvärdering och uppföljning av resultat
Kursdokumentation
Kursintyg

Datum
Stockholm 30 november
Göteborg 17 november

Tid: Ca 09:00-16:00

Plats

,

Visa/ladda ner PDF