Logga in | Registrera

Ledarskap för Projektledare

Artikelnr: N/A Kategori: Etikett:

Ledarskap för projektledare

Denna utbildning passar dig med befattningen projektledare eller för dig som har en projektledarroll. I utbildningen får du användbara verktyg och kunskap hur du blir tydligare i ditt projektledarskap, frigör medarbetarnas fulla potential och skapar framgångsrikare projekt tillsammans!
En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar.
Förhoppningsvis finns en gemensam projektmetodik eller modell att arbeta efter. Detta kan räknas till de “hårda” delarna i projektledarskapet, där det krävs en förmåga och intresse för metodik och noggrannhet. Till sin hjälp har projektledaren ofta en projektgrupp som består av specialister inom sina respektive områden. För att lyckas med projekt och sin roll som projektledare krävs det också verktyg och förmåga att hantera de “mjuka” delarna av projektledarskapet. Hit räknas förmågan att engagera och motivera medlemmarna i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité – utan att “bränna ut” dem! Därför behövs det läggas mer vikt vid de “mjuka” delarna i ledarskapet, eftersom det ofta är den avgörande skillnaden om projektet blir framgångsrikt och där alla medarbetares potential tas tillvara på. Projektledare behöver verktyg och träning i att hantera de ”mjuka” delarna i ledarskapet, utan att tappa fokus på de ”hårda” delarna som att ha full koll på tid, resurser och ekonomi.
Utbildningen innehåller konkreta verktyg och tips för hur du kan leda medarbetarna i ett projekts olika faser.
Vi tar utgångspunkt ifrån din roll som projektledare och de ansvar och befogenheter som ligger hos projektmedarbetarna, då vi tittar på de olika ”mjuka” delarna som du behöver i din projektledarroll.
Kommunikation är ett av ledarskapets viktigaste delar och det coachande förhållningssättet är ett konkret och effektivt verktyg för en tydlig kommunikation. Genom ett coachande förhållningssätt skapar du medvetenhet och eget ansvar hos medarbetarna, vilket gör det enklare att delegera och få ut medarbetarnas fulla potential samt att hålla dem motiverade.

Utbildningsdagarna består av korta teoripass varvat med praktiska övningar som kopplas direkt till din vardag. Du får arbeta konkret med egna exempel från din vardag samt ta del av de andra deltagarnas erfarenheter. Övningarna handlar om allas direkta yrkessituationer.

Kursledare:
Göran Larsson är utbildare, coach och föreläsare och jobbar sedan 20 år tillbaka med ledarutveckling. Han har själv lång erfarenhet som ledare såväl inom industrin som i tjänsteföretag och har jobbat många år internationellt. Göran är också professionell coach sedan 2005 och jobbar främst som coach för ledare i olika positioner. Göran är specialiserad inom det coachande ledarskapet och feedback som är viktiga verktyg för såväl ledare i linje som projektledare. Likaså jobbar med ofta med grupper för att öka samarbetsförmågan och effektiviteten. Han är coach på PCC-nivå, certifierad i Susan Wheelans GDQ, samt ett flertal personlighetsprofiler.

Detta ingår i alla våra kurser:

Vi genomför en förstudie för att du ska få svar på just dina frågor
Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika
Utvärdering och uppföljning av resultat
Kursdokumentation
Kursintyg

Tid: Ca 09:00-16:00

Datum:
Denna kurs går att köpa in internt alt. sättas upp om man är fler än 10 personer från samma företag som vill gå. För mer information kontakta Gabrielle på gabrielle@upgrader.se alt. 0761-44 41 53

 

Plats

Visa/ladda ner PDF